Vacature Raad van Bestuur bij Muslinked vzw

Wie is Muslinked vzw?

Muslinked is een netwerkorganisatie voor high potentials met een migratieachtergrond. We brengen talenten samen rond ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling. Daardoor dragen wij bij tot een eerlijke en inclusieve wereld waarbij kleur en achtergrond geen belemmering, maar juist een kracht is. Samen bouwen we aan een samenleving dat gelijke kansen creëert, waarde hecht aan diversiteit en een tafel maakt waar mensen van kleur wél mogen zitten. Want hoe je het draait of keert: de kracht zit en is diversiteit.

De kernwaarde van Muslinked zijn: gelijkwaardigheid voor iedereen, eerlijkheid tegenover iedereen en transparant aan iedereen. Een korte en krachtige visie die niet gevuld is met lege woorden of utopische ideeën. We do bring talents together.

Wat heeft Muslinked gerealiseerd?

Muslinked is begonnen met het aanbieden van workshops over spreken met impact, Islamic Finance, Burn-out preventie, … Ook leiderschapstrajecten en netwerkevents voor high potentials met migratieachtergrond is de organisatie niet vreemd. Muslinked heeft echter de ambitie om duurzame, impactvolle en lange termijn projecten op poten te zetten. Momenteel heeft Muslinked mee:

 • #SheDIDIT (www.shedidit.be) ontwikkeld, een platform voor ondernemende vrouwen met diverse culturele achtergronden.
 • FLOC (Future Leaders of Color), een project met de Vlerick Business school rond het diversifiëren van high level opleidingen door online self-pacing trajecten aan te maken.
 • Etno-ondernemen met Unizo.
 • IBE (Inclusief Bestuur), waarbij een kleine groep emerging leaders meegenomen worden in een traject om (bedrijfs)besturen te diversifiëren.
 • Daarnaast beheert Muslinked ook een Facebook netwerkgroep met + 1.700 leden die high potentials online met elkaar in contact brengt en een sterk netwerk kunnen uitbouwen.

Word jij het nieuwe bestuurslid bij Muslinked?

De startende raad van bestuur bestond uit 6 leden. Zij hebben Muslinked uitgebouwd tot wat het vandaag is. Nu is er een structurele financiële zekerheid om de organisatie tot minstens eind 2022 te laten draaien, wil het huidige bestuur de fakkel doorgeven aan een nieuwe ploeg die de nieuwe koers moet bepalen. Dit om de gezondheid op lange termijn te waarborgen en de deuren te open voor nieuwe, frisse en innovatieve ideëen die positief zijn voor de samenleving.

Muslinked wordt bestuurd door een raad van bestuur die benoemd worden door de algemene vergadering op voordracht van de leden. De bestuurders worden benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn herverkiesbaar. Bij de samenstelling van de raad van bestuur, zal gestreefd worden naar diversiteit, naar geslacht en naar etnische origine.

Welk profiel zoeken wij?

Muslinked is op zoek naar een gedreven en onafhankelijke bestuurders die de organisaties visie uitdragen, realiseren en mee richting geven. In een steeds meer gepolariseerde wereld is verbinding een essentiële pijler in de samenleving gebleken. Muslinked wil daar een belangrijke rol in spelen.

Verantwoordelijkheden:

 • Deelnemen aan jaarlijks 8 bestuursvergaderingen en 1 algemene vergadering.
 • Het strategisch uitbouwen van Muslinked’s (lange termijn) visie.
 • Het verlenen van ondersteuning aan het operationele team.
 • Het mee zoeken, uitschrijven en opvolgen van gesubsidieerde projecten.

Competenties:

 • Een voor Muslinked interessant netwerk hebben en kunnen uitbouwen.
 • Relevante expertise in één of meerdere gebieden: ondernemerschap, HRM, financiën, strategisch management, communicatie en jeugdwerk.
 • Kennis en ervaring in samenleven en diversiteit in het algemeen.
 • Aantoonbare betrokkenheid bij de samenleving.
 • Innovatief met een ambitie om ook projecten op gang te trekken

What's in it for you?

Uiteraard zoeken we niet de personen die al deze kenmerken of competenties combineren. We nodigen u uit om aan te geven welke inbreng u zelf kan doen als (kandidaat)bestuurder.
 
 • Je geeft mee vorm aan het thema samenleven en diversiteit in de samenleving.
 • Je verruimt je netwerk enorm en krijgt kansen om ervaringen te delen met partnerorganisties (Jeugddienst, Amerikaanse Ambassade, KdG, Vlerick, Unizo, …).
 • Je ontmoet de leden van Muslinked op een andere manier en je wisselt expertise met hen uit
 • Je hebt impact!

Hoe geven wij de fakkel door?

De nieuwe bestuursleden worden een jaar lang door het huidige bestuur ondersteund om de toekomst vanaf 2022 voor te bereiden. De Raad van Bestuur bestaat op dit moment uit Illias Marraha (voorzitter), Yasmia Setta en Ahmed Chouyouhi. Zij zorgen voor de overdracht periode en continuïteit tot eind 2021. Concreet gebeurt de overdracht in verschillende fases:

 • Fase 1: tot eind 2020. Er stoppen 3 bestuursleden en er wordt een nieuwe oproep gelanceerd voor nieuwe bestuursleden.
 • Fase 2: januari tot februari 2021. De nieuwe bestuursleden krijgen in februari de mogelijkheid om de lange termijntoekomst mee vorm te geven in een inhoudelijke visiedag. De visiegroep wordt, zoals bij de eerste visieoefening in 2016, uitgebreid met experten in diverse sectoren (social profit, ondernemerschap, leiderschap, …)
 • Fase 3: vanaf juli 2021. Er worden steeds meer verantwoordelijkheden van het oude bestuur naar het nieuwe bestuur overgedragen.
 • Fase 4: vanaf januari 2022: De nieuwe bestuursploeg neemt het over. 

Praktisch

Wij verwachten uw gemotiveerde kandidatuur ten laatste op 31 januari 2021 via het online formulier https://forms.gle/2YGqPav3Heed6mBd7

De gesprekken zullen in februari plaatsvinden. Voor meer informatie: Illias Marraha, voorzitter – illias@muslinked.be