Onderwijs

Een onderwijs dat past bij de student, waar iedereen zich welkom voelt en dat toekomstperspectieven biedt, daar streven we voor. Wij ondersteunen projecten die de slaagkansen en ontplooiingskansen vergroten en gaan het maatschappelijk onderwijsdebat aan.

De in-, door- en uitstroom van moslimjongeren in het onderwijs vergroten

Instroom: Een goede studiekeuze is erg bepalend voor de toekomst van de jongeren. Omdat de peergroep van moslims nog te klein is, staan veel ouders en jongeren alleen in de keuze. Wij willen het studieaanbod en de kansen die daarbij liggen tot bij de ouders en de jongeren krijgen. We versterken zo de band tussen de ouders en kinderen, maar bieden ook perspectieven door informatie aan te bieden die begrijpbaar is vanuit de diverse bril waardoor de ouders en jongeren kijken.

Doorstroom: We willen high potential moslims creëren door ouders, instellingen en jongeren te sensibiliseren om niet de hoogste maar de beste keuze voor de studenten te maken. We werken een buddy-programma uit waarbij de studenten informatie uit de eerste hand krijgen van jong volwassenen die dezelfde studiekeuze gemaakt hebben.

Uitstroom: Alumni zonder job is slechte reclame voor de instellingen waar de jongeren hebben gestudeerd. We willen de verankering en de link met de arbeidsmarkt versterken door afstuderende potentials te linken met interessante bedrijven.

Ouders en jongeren tools aanbieden om hun Nederlandse taal te verrijken

Een grote hindernis van jongeren die opgroeien in een divers gezin is de continue strijd tussen de talen die ze op verschillende plaatsen meekrijgen. De kracht ligt hem net om de verschillende talen als gelijkwaardig te beschouwen. We gaan daarom tools ontwikkelen die zowel de ouders als de kinderen en jongeren versterken in het gebruik van de Nederlandse taal en die een leescultuur bevorderen. Zowel het zakelijk als het (in)formeel taalgebruik staat centraal.

De expertise over de opstart van een school bundelen

De expertise over hoe een school op te richten is zeer versnipperd. Door de mensen bij elkaar te brengen die hier al expertise in hebben opgebouwd, kunnen we beginnende initiatieven op weg helpen met de administratieve kant zodat ze zich ten volle kunnen focussen op het pedagogische.

Free Joomla! template by L.THEME