MUSLINKED BRINGS TALENT TOGETHER

for a fair and inclusive world.

  • Missie
  • Visie
  • Doelstellingen

Missie

Om diversiteit en inclusiviteit als norm op te stellen, heeft Muslinked een werkingsmethodiek gecreërt aan de hand van 3 E’s.
Het doel: samenbrengen en samen bouwen.

° Empower every Muslinked-member in their talents

De generatie van morgen zijn de Millennials van vandaag. Het zijn jonge moslims met een dieper begrip voor zelfontwikkeling en willen hun eigen potentieel volledig ontwikkelen en benutten. Muslinked is de katalysator tijdens deze talentontwikkeling. Het beschikbaarstellen van individuele trainingen, workshops en aangepaste programma’s, empowert Muslinked de toekomstige leiders. Het is net deze empowerment dat rising Muslim talents nodig hebben om zelfvertrouwen te creeëren. Zo leren ze zichzelf te vertrouwen en op hun talent terug te vallen.


° Enhance the visibility of role models

Rolmodellen hebben een belangrijke stem. Door het potentieel of talent van enkelen in de spotlights te zetten, versterken zij de stem van velen in de samenleving - die van gelijkgezinde of opkomend talent. De diversiteit in rolmodellen is ook key zodat de moslimgemeenschap zich beter kan identificeren. Muslinked coacht en ondersteunt deze rolmodellen om hun volledige potentieel te ontdekken.

Visie

A fair and inclusive world

That’s it.
Muslinked bouwt samen aan samenleving dat gelijke kansen creërt voor iedereen, waarde hecht aan diversiteit en een tafel maakt waar Moslims wél mogen zitten. Want hoe je het draait of keert: de kracht zit in en is diversiteit. Een korte en krachtige visie die niet gevuld is met lege woorden of utopische ideeën.

Doelstellingen

Hoe zet Muslinked de missie om in zichtbare veranderingen? Door het focussen op drie how’s of activiteiten:

° By offering network moments (opportunities)

Muslinked organiseert jaarlijks een groot netwerkmoment waarbij Moslims en niet-Moslims samenkomen in een (in)formele setting om hun netwerk uit te breiden. Tijdens dit event worden beiden partijen gestimuleerd om samen te denken over de toekomst en welk potentieel / opportuniteiten het brengt. Online gebeurt dit via de Muslinked Netwerk groep (Facebook) waarin +1,300 leden met elkaar kunnen interacteren.

° By supporting and launching projects (empowerment)

De moslimgemeenschap zit vol ideeën. Door op te treden als aanspreekpunt helpt Muslinked deze leden hun idee om te zetten tot een succesvol project of onderneming. Muslinked biedt een volledige ondersteuning, van start to finish, en bouwt/werkt samen aan het idee. De focus ligt op talentontwikkeling.

° By closing partnerships (role models)

De visibiliteit van rolmodellen wordt versterkt door het sluiten van partnerschappen. Deze samenwerkingen met scholen, organisaties, bedrijven,.. bieden een platform om de stem van de rolmodellen buiten hun eigen gekende netwerk te laten horen. Muslinked staat open voor verschillende type partnerschappen zolang het dezelfde visie heeft: a fair and inclusive world.

Nood aan een eerlijk, divers en inclusief netwerk?

De 'Muslinked-Netwerk' groep is er voor elke persoon die van een uitgebreid netwerk wil deel uitmaken en mee wil werken aan een eerlijke, inclusieve en diverse maatschappij!